Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Herder als metafoor

In de Bijbel is het beroep van herder een geliefd beeld voor goed leiderschap. Ook Jezus wordt vergeleken met een goede herder. Maar het beeld van de herder wordt ook gebruikt om slechte leiders te typeren.

Herders in het Oude Testament

Het beeld van de herder wordt vaak gebruikt voor een koning of een leider die goed zorgt voor zijn volk, zijn kudde. Het beeld wordt ook gebruikt voor God. Hij beschermt en leidt zijn volk, zoals een herder zijn schapen leidt en beschermt. In Psalm 23 maakt het beeld duidelijk hoe God zorgt voor een individu.
Het beeld van de herder wordt ook negatief gebruikt. Bijvoorbeeld in Ezechiël 34:2-6, waar God als goede herder wordt geplaatst tegenover het slechte herderschap van de leiders van het volk. Ook in Jeremia 23:1-2 duiden de herders slechte leiders aan.

Herders in het Nieuwe Testament

Het beeld van een herder wordt ook gebruikt voor Jezus. In Johannes 10 legt Jezus met het beeld van de goede herder uit wat zijn identiteit en zijn taak is. De manier waarop hij dat doet, herinnert aan het gebruik van het beeld in het bijbelboek Ezechiël.
In dezelfde lijn wordt ook in de brieven in het Nieuwe Testament gesproken over de leiders van de kerk als herders. De leiders zorgen voor hun gemeente als herders voor hun kudde.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons