Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is balsem?

Balsem is een geurige hars die van verschillende plantensoorten afkomstig kan zijn. 

Handelswaar

Balsem was handelswaar van de Arabieren, zoals te lezen is in Ezechiël 27:22. Ook werd het als reukwerk en zalfolie cadeau gegeven (1 Koningen 10:2). Balsem was erg kostbaar en werd daarom zorgvuldig bewaard (2 Koningen 20:13). 

Gebruik van balsem

Balsem werd op verschillende momenten gebruikt:

Harssoorten in de Bijbel

In de Bijbel komen verschillende harssoorten voor:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons