Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een sedermaaltijd?

Pesach begon in de tijd van de Bijbel met het slachten van een lam in de tempel in Jeruzalem. Daarna aten mensen met elkaar. Nog steeds wordt Pesach tegenwoordig thuis gevierd met een maaltijd, de sedermaaltijd.

Vaste ordening

De feestelijke maaltijd thuis verloopt volgens een vaste ordening (Hebreeuws: seder) van verhalen, gebeden, liederen en rituele handelingen. De verschillende soorten voedsel op tafel hebben een symbolische betekenis. Zo herinnert bitter kruid aan de onderdrukking van de slavernij, zout water aan de tranen van verdriet, en peterselie aan de lente van de bevrijding. 

Tafelschikking

Kinderen hebben een centrale plaats tijdens de maaltijd. Aan de hand van hun vragen, te beginnen bij het jongste kind, wordt het verhaal van de uittocht verteld.
Aan tafel zijn een plaats en een volle beker wijn vrijgehouden voor Elia: als aankondiger van de komst van de messias staat hij symbool voor de uiteindelijke bevrijding (Maleachi 3:23).
Zoals God zijn volk bevrijdde uit Egypte, zo zal hij de mensen opnieuw bevrijden als hij de messias stuurt.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons