Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Profetieën in de Bijbel

‘Profetie’ in de Bijbel houdt in dat God een boodschap aan de mensen doorgeeft via iemand die hij uitgekozen heeft, meestal een profeet. Die boodschap kan gaan over iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Maar het kan ook gaan om een waarschuwing, een oordeel of troostende woorden.
De Bijbel noemt verschillende manieren waarop God een boodschap door kan geven: via een orakel, in een visioen of in een droom.

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons