Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Heiligheid in het Oude Testament: heilige dagen

Bepaalde dagen of tijden worden in het Oude Testament als heilig gezien. Op die dagen mag er meestal niet gewerkt worden, en moeten er bijzondere rituelen worden uitgevoerd:

  • sabbat
  • feestdagen
  • sabbatsjaar en jubeljaar

Sabbat

De sabbat wordt op verschillende plaatsen in het Oude Testament heilig genoemd, onder meer in Exodus 16:23 en Exodus 31:14-15. Er mag op die dag geen werk worden gedaan.

Feestdagen

Een aantal feesten wordt in de Hebreeuwse Bijbel aangeduid als miqraʾ qodesj –‘heilige bijeenkomst’:

De Israëlieten moesten deze dagen heiligen door bepaalde rituelen in het heiligdom uit te voeren en zich te onthouden van werk (Nehemia 8:9-11).

Sabbatsjaar en jubeljaar

Het jubeljaar moet geheiligd worden door niet te zaaien of te oogsten (Leviticus 25:10-12). Dezelfde restrictie geldt voor het sabbatsjaar, hoewel die in het Oude Testament niet heilig wordt genoemd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons