Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Leider in het Nieuwe Testament: oudste

Een van de leidinggevende functies binnen de eerste christelijke gemeente was die van de ‘oudste’.

Presbuteros

Het Griekse woord voor ‘oudste’ is presbuteros. Dit woord wordt gebruikt in drie betekenissen:

  • voor ‘voorouder’;
  • met betrekking tot de werkelijke leeftijd van iemand;
  • en voor een leider van de gemeente.

Het verschil tussen een ‘opziener’ en een ‘oudste’ binnen de gemeente is niet altijd duidelijk. Oudsten konden de rol van opziener hebben. Een oudste gaf leiding aan de gemeente. In 1 Timoteüs 5:17-19 staat dat oudsten zorgen voor de prediking en het onderricht van de gemeente.
In de Joodse gemeenschap maakten oudsten ook deel uit van het Sanhedrin.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons