Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Leiders in het Nieuwe Testament

In de tijd van het Nieuwe Testament kwamen er verschillende vormen van leiderschap voor. De belangrijkste soorten leiders waren:

Ook vrouwen konden sommige van deze taken vervullen.

Tegenwoordig

Functies als diaken, oudste en presbyter bestaan in sommige kerken ook vandaag de dag nog. De benamingen zijn van de Griekse termen afgeleid, maar de invulling van de functies is door de tijd heen meer of minder veranderd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons