Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

koninkrijk van God in het evangelie van Thomas

Op een vergelijkbare manier als in Lucas, komt de verwachting van het koninkrijk voor in het Evangelie van Thomas, dat niet in het Nieuwe Testament is opgenomen. Het koninkrijk van God ligt niet in de (nabije) toekomst, maar is al onder ons:

Het [koninkrijk] komt niet door ernaar uit te kijken. Men zal niet zeggen: kijk, hier is het, of: kijk, daar is het. Maar het koninkrijk van de Vader is over de aarde verspreid en de mensen zien het niet.’ (Thomas 113)

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons