Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is het koninkrijk van God?

Het koninkrijk van God is een vertaling van het Griekse basileia tou theou. Het begrip wijst op de macht van God in het heden en de toekomst. Het koninkrijk van God speelt een belangrijke rol in het onderwijs van Jezus. Het begrip heeft duidelijke wortels in het Oude Testament.

Het koninkrijk van God in het Oude Testament

Het koninkrijk van God wortelt in de theologie van het Oude Testament. In Israël werd God, net als in omringende landen, koning genoemd. De HEER wordt beschreven als de koning van Israël die in Jeruzalem zetelt. Het is een van de belangrijkste voorstellingen in het Oude Testament. De HEER wordt koning van Israël genoemd, maar ook van de goden, de wereld, de volken en van een individu.
Tijdens en na de ballingschap ontstaan er verschillende stromingen, waarvan de invloed te merken is in vroegjoodse en christelijke geschriften:

  • Volgens sommigen heerst de HEER als koning in het heden. Er is dan sprake van een theocratie.
  • Volgens anderen zal zijn koningschap binnenkort echt beginnen. Dit is de apocalyptische variant van het geloof in God als koning.

Jezus en het koninkrijk van God

Het koninkrijk van God is een centraal begrip in de boodschap van Jezus. Het verwijst niet naar een bepaald geografisch gebied, maar naar Gods macht en heerschappij. Het is een apocalyptisch beeld, dat de hoop uitdrukt dat God spoedig zal ingrijpen in de wereldgeschiedenis. In de Bijbel in Gewone Taal wordt dit begrip vertaald met 'Gods nieuwe wereld'.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons