Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

God als heilige

In de Bijbel wordt God heilig genoemd. Maar ook andere wezens en mensen, voorwerpen en zaken worden beschreven als heilig. Dat maakt duidelijk dat ze apart gesteld zijn voor God.

God als heilige

God wordt in het Oude Testament ongeveer honderd keer heilig genoemd. In 36 gevallen wordt de aanduiding ‘de Heilige van Israël’ gebruikt.
In sommige boeken speelt de heiligheid van God een kleine rol. Bijvoorbeeld in Deuteronomium waar vooral gesproken wordt over de heiligheid van het volk.
In andere boeken is de heiligheid van God een belangrijk thema. Bijvoorbeeld in Jesaja. Gods heiligheid vormt daar een sterk contrast met de zonden van het volk.

Heilige wezens en voorwerpen

In het Oude Testament wordt ‘heilig’ op verschillende manieren gebruikt. Als aanduiding van:

  • wezens in Gods nabijheid (bijvoorbeeld Daniël 8:13);
  • mensen die God voor zijn dienst apart heeft gesteld (vooral het volk van Israël, bijvoorbeeld Exodus 19:6, maar ook priesters);
  • dingen die in de dienst aan God gewijd zijn, met name in de tempel;
  • plaatsen, bijvoorbeeld Jeruzalem als heilige stad (Psalmen 46:5);
  • tijden, bijvoorbeeld de sabbat.

Christenen als heiligen

Ook in het Nieuwe Testament worden personen en dingen heilig genoemd. Het maakt duidelijk dat ze met God verbonden zijn. Dat geldt ook voor Christus en voor Gods geest, ook die worden heilig genoemd.
Als christenen ‘heiligen’ worden genoemd, betekent dat: mensen die door God geroepen zijn, mensen die in Jezus Christus geloven en trouw blijven aan de geboden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons