Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gerechtigheid van God in het Oude Testament

Door het hele Oude Testament heen wordt verkondigd dat God rechtvaardig is. Gods rechtvaardigheid kent verschillende facetten:

  • het beschermen van mensen die onrecht is aangedaan
  • het redden van Israël
  • het veroordelen van het kwaad

Het beschermen van mensen die onrecht is aangedaan

Als rechter van de hele aarde handhaaft en beschermt God het recht. Hij doet recht aan de zwakken en armen (Psalm 140:13), en helpt degenen die onderdrukt worden (Psalm 9:5; Psalm 50:6; Psalm 103:6). God verklaart deze mensen ‘rechtvaardig’ (Hebreeuws tsadiq), dat wil zeggen: ze staan in hun recht (zie Psalm 14:5; Psalm 69:28).

Het redden van Israël

In de Psalmen en in Jesaja 40-66 staat Gods rechtvaardigheid vaak gelijk aan zijn redding van Israël. Gods rechtvaardigheid (tsèdèq) en zijn redding (jesja) van Sion zijn in Jesaja 40-66 regelmatig parallel aan elkaar. Door zijn gerechtigheid redt God de mensen (Psalm 31:2) en verlost hij hen van hun vijanden (Psalm 5:9; Psalm 36:7-11).

Het veroordelen van het kwaad

God herstelt het recht van degenen die onrecht is aangedaan. Maar dat betekent tegelijkertijd dat hij de schuldigen straft (zie bijvoorbeeld Jesaja 11:4). De andere kant van de medaille van Gods rechtvaardigheid is dus dat dat hij het kwaad veroordeelt.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Jesaja 11.4
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons