Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De joodse wortels in eschatologie

De eschatologie in het Nieuwe Testament past goed bij de eindtijdverwachtingen in het jodendom in de eerste eeuw.

Joodse eschatologie

De joodse eindtijdverwachting had verschillende vormen. Belangrijke aspecten zijn:

  • een door God geleide revolutie, die ertoe zou leiden dat de Joden vanuit Jeruzalem de heerschappij zouden krijgen over Israël of zelfs over de hele wereld;
  • een nieuwe koning (messias) die de omwenteling namens God uitvoert;
  • een kosmisch ingrijpen van God, waarbij God over iedereen zal oordelen, en dat op een geheel vernieuwde wereld uitloopt;
  • de komst van een gezant van God uit de hemel die voor een vernieuwde wereld zorgt.

Een christelijke invulling

Het belangrijkste verschil tussen joodse en christelijke eindtijdverwachtingen is uiteraard de rol van Jezus. De eerste volgelingen van Jezus waren Joden . Ze zagen waarschijnlijk de verwachte messias in hem, en ze dachten dat met hem de eindtijd begonnen was. Ze rekenden er dan ook op dat Jezus in het definitieve oordeel een rol zou spelen. Deze voorstelling is een nadere invulling van de joodse eindtijdgedachten.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons