Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat betekent het woord eschatologie?

Het woord ‘eschatologie’ is afgeleid van het Griekse woord eschatos (‘laatste’). Het wordt gebruikt voor voorstellingen over het einde van de tijd.

Eschatologie in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament speelt de verwachting van de eindtijd een grote rol. In bijna alle nieuwtestamentische teksten zijn de volgende gedachten belangrijk:

  • binnen enige tijd zal het koninkrijk van God aanbreken;
  • God zal dan oordelen over de wereld;
  • alleen de mensen die naar Gods wil geleefd hebben, zullen aan het oordeel ontkomen;
  • zij zullen voortleven in een nieuwe, eeuwigdurende wereld.

Het einde komt spoedig

Volgens de oudste teksten in het Nieuwe Testament zou het einde van de tijd binnen enkele jaren komen (zie bijvoorbeeld Marcus 13:30; 1 Tessalonicenzen 5:1-11). Daarom denkt men dat Jezus ook werkelijk veel over de spoedige komst van Gods rijk gesproken heeft.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons