Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wijsheid: theologie

De basis van de wijsheidsboeken is scheppingstheologie. Schepping is in het oude Nabije Oosten orde creëren (kosmische orde en sociale orde), en chaos uitbannen.

Orde is een belangrijk principe

Het idee in het oude Nabije Oosten is dat de wereld en het leven begrijpelijk en overzichtelijk zijn dankzij de orde die God geschapen heeft. Wijsheid is het ontdekken van de orde in het dagelijks leven. Het gaat daarbij om universele zaken: goed en kwaad, leven en dood, zin en zinloosheid. Het principe van orde betekent dat goede daden het goede opleveren, en slechte daden het slechte. Het goede wordt beloond en het kwade bestraft.

Bevestiging en kritiek

Het boek Spreuken draagt dit wijsheidsprincipe uit, maar in Job en vooral in Prediker wordt het juist kritisch aan de orde gesteld.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons