Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is de Pentateuch?

De vijf boeken van Mozes (Genesis tot en met Deuteronomium) worden in de joodse traditie aangeduid als Tora, ‘onderricht’. In de bijbelwetenschap wordt meestal de term Pentateuch, ‘de vijfdelige’, gebruikt.

Verhalen en voorschriften

In de boeken van de Pentateuch staan verhalen en verzamelingen wetten en voorschriften.

  • Het verhaal van de geschiedenis begint bij de schepping (Genesis 1).
  • Daarna gaat het over het ontstaan van het volk van Israël (in Genesis en Exodus.
  • Het eindigt, na het verhaal over de woestijnreis in (Exodus, Leviticus en Numeri), vlak bij het beloofde land Kanaän, waar Israël zal gaan wonen (in Deuteronomium).

De wetten en voorschriften van de Pentateuch staan in een verhalend decor. Ze zijn min of meer opgenomen in het doorlopende verhaal.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons