Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Johannes en de synoptici

Het evangelie volgens Johannes is heel anders dan de synoptische evangeliën.

De synoptische evangeliën

De synoptische evangeliën beschrijven:

  • Jezus’ optreden in Galilea
  • de reis naar Jeruzalem
  • Jezus’ dood in Jeruzalem en zijn opstanding rond het pesachfeest

Sommigen menen dat al deze gebeurtenissen binnen één jaar plaatsvonden. Er wordt in de synoptische evangeliën namelijk maar één pesachfeest genoemd. Anderen menen dat het optreden van Jezus volgens deze evangeliën een onbepaalde tijd duurde en op een pesachfeest eindigde.

Het evangelie volgens Johannes

Het evangelie volgens Johannes geeft een heel ander beeld. Volgens dat evangelie duurde Jezus’ optreden drie jaar. Ook bezoekt Jezus in dit evangelie niet slechts één keer Jeruzalem – aan het eind van zijn optreden – maar diverse keren. Johannes heeft een ander tijdschema. Veel verhalen in Johannes komen in de synoptische evangeliën niet voor. Bovendien heeft de auteur van het Johannesevangelie een andere visie op Jezus dan de auteurs van de andere evangeliën.

Overeenkomsten tussen Johannes en de synoptische evangeliën

Er zijn wel overeenkomsten tussen het Johannesevangelie en de synoptische evangeliën. Bekijk bijvoorbeeld eens Johannes 4:46-53 en Lucas 7:1-10 en Matteüs 8:5-13.
Veel onderzoekers zijn van mening dat de auteur van Johannes één of meer andere evangeliën kende. Dat is goed mogelijk. Maar als hij ze als bron gebruikte, deed hij dat in ieder geval niet op dezelfde manier als waarop Matteüs en Lucas Marcus gebruikten.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons