Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Amram in de Bijbel?

Amram is de vader van Mozes, Aäron en Mirjam. Net als zijn vrouw Jochebed hoort hij bij de stam Levi.

Wat betekent de naam Amram?

De naam Amram betekent: verheven volk. Deze naam verwijst naar het volk van Israël dat in Egypte verblijft.
Amram behoort tot de stam Levi, net als zijn vrouw Jochebed, die ook zijn tante is (Exodus 6:20). Samen krijgen ze drie kinderen: Mirjam, Aäron en Mozes.

De geboorte van Mozes

Als hun jongste zoon geboren wordt, verbergen Amram en Jochebed hem drie maanden. De farao van Egypte heeft namelijk het bevel gegeven om alle pasgeboren jongetjes van het volk van Israël in de Nijl te gooien.
Na drie maanden maakt Jochebed een mand van papyrus, waar ze het jongetje in legt. Ze zet de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. Daar vindt een Egyptische prinses het jongetje. Zij adopteert hem als haar zoon en noemt hem Mozes.

Vader van Aäron, Mozes en Mirjam

Over Amram staan verder geen verhalen in de Bijbel. Zijn naam komt alleen voor in lijsten die vertellen wie bij welke familie hoort. Daarin wordt Amram genoemd als vader van Aäron, Mozes en Mirjam (Numeri 26:59).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons