Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Mirjam in de Bijbel?

Mirjam is de zus van Aäron en Mozes. Zij ziet hoe een Egyptische prinses haar broertje Mozes vindt.
Later geeft Mirjam samen met Mozes en Aäron leiding aan het volk van Israël dat uit Egypte trekt. Samen met hen zingt ze een bevrijdingslied.

Waar komt de naam Mirjam vandaan?

De vertaling van de naam Mirjam in het Grieks is ‘Maria’. De betekenis van deze namen is onzeker. De een denkt dat ze een Egyptische oorsprong hebben en ‘geliefde’ betekenen. Anderen denken dat de betekenis ‘opstandige’ of 'sterke zee’ is.
Mirjam is de oudere zus van Mozes en Aäron. Hun ouders heten Amram en Jochebed. Zij horen bij het volk van Israël dat in Egypte woont.

De zus van Mozes

Als Mirjams jongste broertje geboren wordt, verbergen haar ouders hem drie maanden lang. De farao van Egypte heeft namelijk het bevel gegeven om alle pasgeboren jongetjes van het volk van Israël in de Nijl te gooien. Na drie maanden maakt Mirjams moeder een mand van papyrus waar ze haar zoontje in legt. Ze zet de mand aan de oever van de Nijl tussen het riet, terwijl Mirjam toekijkt.
Een Egyptische prinses vindt Mirjams broertje en wil hem houden. Mirjam loopt naar haar toe en vraagt of zij een vrouw voor haar zal zoeken om het kind te voeden. De prinses vindt dit goed, en Mirjam komt terug met haar moeder. De prinses adopteert het jongetje als haar zoon en noemt hem Mozes.

Profetes

Jaren later trekt het volk van Israël onder leiding van Mozes, Aäron en Mirjam weg uit Egypte ({Micha 6:4). Wanneer het leger van de farao verdronken is in de Rietzee, zingt Mozes met het volk een bevrijdingslied.
Mirjam, die dan ‘profetes’ genoemd wordt, pakt haar tamboerijn en zingt met alle vrouwen het refrein (Exodus 15:20-21).

Kritiek op Mozes

Tijdens hun reis hebben Aäron en Mirjam kritiek op Mozes, omdat hij met een buitenlandse vrouw getrouwd is. Mirjam wordt hiervoor gestraft met huidvraat. Haar huid zit vol uitslag en is wit als sneeuw. Mozes vraagt aan God om Mirjam te genezen. Nadat Mirjam zeven dagen buiten het kamp is geweest, is ze inderdaad genezen (Numeri 12:1-15).
Vlak voordat de Israëlieten het beloofde land binnentrekken, overlijdt Mirjam. Ze wordt begraven in de plaats Kades, in de woestijn van Sin (Numeri 20:1).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons