Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Jochebed in de Bijbel?

Jochebed is de moeder van Mozes, Aäron en Mirjam. Net als haar man Amram hoort ze bij de stam Levi.

Waar komt de naam Jochebed vandaan?

De naam Jochebed betekent: de HEER is geëerd.
Jochebed is een dochter van Levi, de zoon van Jakob die is geboren in Egypte (Numeri 26:59).
Ze trouwt met haar neef Amram, met wie ze drie kinderen krijgt: Mirjam, Aäron en Mozes.

Jochebed legt haar zoon te vondeling

Als hun jongste zoon geboren wordt, verbergen Jochebed en Amram hem drie maanden. De farao van Egypte heeft namelijk het bevel gegeven om alle pasgeboren jongetjes van het volk van Israël in de Nijl te gooien.
Na drie maanden maakt Jochebed een mand van papyrus, waar ze het jongetje in legt. Ze zet de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl, terwijl haar dochter Mirjam toekijkt.

Het jongetje wordt gevonden

Een Egyptische prinses die een bad in de rivier wil nemen, vindt het kind. Ze wil het jongetje houden. Mirjam loopt naar haar toe en vraagt of ze voor haar een vrouw zal zoeken om het kind de borst te geven. De prinses vindt dit goed, en Mirjam komt terug met haar moeder Jochebed. De prinses geeft aan Jochebed de opdracht het kind voor haar te voeden. Ze belooft Jochebed haar hiervoor te betalen.

De zoon van een prinses

Jochebed neemt haar zoon mee naar huis. Ze voedt hem waarschijnlijk totdat hij ongeveer drie jaar oud is (zie 2 Makkabeeën 7:27). Dan brengt ze hem naar het paleis van de prinses. Die adopteert het jongetje als haar zoon en noemt hem Mozes.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons