Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De vrijheidsstraf in de Bijbel

De gevangenis als plaats om mensen op te sluiten in geval van een vrijheidsstraf had een ondergeschikte rol in de tijd van de Bijbel. De gevangenis was meestal plek waar mensen tijdelijk opgesloten werden tot het moment dat ze hun vonnis hoorden.
In de tijd van Mozes kon verstoting uit het volk ook als straf opgelegd worden. De veroordeelde werd dan weggejaagd uit de gemeenschap.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons