Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het schrift

De Bijbel bestaat uit geschreven teksten. Daarom is het van belang na te gaan hoe het schrift ontstaan is en welke rol het speelde in de wereld van de Bijbel.

Sumerisch

Een van de oudste geschreven talen ter wereld is het Sumerisch. Het is de taal die gesproken werd in het oude Mesopotamië (het huidige Irak) in het vierde en derde millennium voor Christus. De Sumeriërs ontwikkelden een soort beeldschrift om de woorden uit hun taal weer te geven. Hieruit ontstond een schrift dat nu aangeduid wordt als het spijkerschrift. Dit bestond uit een aantal tekens die een bepaalde lettergreep of een bepaald woord aanduidden.

Akkadisch

Vanaf het tweede millennium voor Christus werd het Akkadisch belangrijker dan het Sumerisch. Anders dan het Sumerisch is het Akkadisch een Semitische taal, net als het Hebreeuws, het Aramees en het Arabisch. Zowel het Akkadisch als het Sumerisch werden geschreven in spijkerschrift.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons