Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

geld NT

In de tijd van het Nieuwe Testament werd er vooral betaald met Griekse of Romeinse munten. Ruilhandel kwam alleen op kleine, lokale schaal voor.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons