Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Rente in de Bijbel

Als mensen geld leenden, moest er rente betaald worden.

Een renteverbod?

In Israël mocht geen rente gevraagd worden aan volksgenoten die geld moesten lenen om in leven te blijven. Zij zouden door de hoge rente alleen maar verder in de problemen komen. De rente kon namelijk erg hoog zijn, in Babylonië varieerde de rentevoet tussen de 12 en 20%.
Maar er bestond geen algemeen renteverbod in de tijd van de Bijbel. Van buitenlanders mocht wel rente gevraagd worden, zoals bijvoorbeeld te lezen is in Deuteronomium 23:20-21.
Mensen konden ook een onderpand vragen als ze iets leenden.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Deuteronomium 23.20 - Deuteronomium 23.21
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons