Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De maten en gewichten

De herkomst van het systeem van meten en wegen in de Bijbel is onbekend. Men kende geen standaardmaat of standaardgewicht. De precieze waarde van de bijbelse maten en gewichten is vaak moeilijk te achterhalen. Sommige inhoudsmaten werden voor vaste stoffen gebruikt, andere voor vloeistoffen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons