Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een litra?

Een litra is een Romeins gewicht dat voorkomt in het Nieuwe Testament. In Johannes 19:39 staat dat Nikodemus een mengsel van mirre en aloë bij zich had, van wel honderd litra. Volgens deze tekst had Nikodemus dus ruim 30 kilo geurige balsem bij zich.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons