Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De koning in het Oude Testament: kleding en attributen

Het koningschap speelt weliswaar een belangrijke rol in het Oude Testament, maar over de entourage waarin koningen zich bevonden wordt niet veel informatie gegeven. Heel af en toe komen we een beschrijving tegen van de pracht en praal waarmee koningen werden omgeven. Zo beschrijft 1 Koningen 10:18-20 de magnifieke troon van koning Salomo. Maar de meeste gegevens over koninklijke kleding en attributen moeten we afleiden uit schaarse archeologische bronnen.

Symbolen van koninklijke macht

De koninklijke macht en waardigheid werden gesymboliseerd door verschillende voorwerpen:

 

Gerelateerde Bijbelgedeelten

1 Koningen 10.18 - 1 Koningen 10.20
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons