Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is het Akkadisch?

Het Akkadisch is een Oost-Semitische taal. Het is eigenlijk een verzamelnaam voor het Babylonisch (de taal van de Babyloniërs) en het Assyrisch (de taal van de Assyriërs). Het Babylonisch en het Assyrisch werden geschreven in spijkerschrift, dat van de Sumeriërs overgenomen werd. Het spijkerschrift maakte daardoor een ontwikkeling door.

Invloed Sumerisch

Een schriftteken in het Akkadisch kon meer dan één lettergreep aanduiden, soms wel een stuk of tien.
Bovendien konden veel tekens ook op een alternatieve manier bedoeld zijn: namelijk als een soort cryptogram voor een heel woord in plaats van voor een lettergreep. Dat komt omdat achter het Akkadisch het Sumerisch altijd een rol bleef spelen in het spijkerschrift. Zo kende het Akkadische spijkerschrift vele ‘Sumerogrammen’: een spijkerschriftteken dat via het Sumerisch een woord in plaats van een lettergreep aanduidde.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons