Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een eunuch?

Een eunuch was een hofdienaar in het oude Nabije Oosten. Een eunuch was meestal gecastreerd.

Het werk van eunuchen

Eunuchen werkten vaak in een harem. In sommige regio’s kon een eunuch ook een belangrijke positie hebben: hij kon een hoge ambtenaar zijn of legeraanvoerder.

Eunuchen en de wet

Volgens een bepaling in de wet mocht een eunuch niet aan de tempeldienst meedoen (zie Leviticus 21:20, en vergelijk de latere opvatting in Jesaja 56:3-5).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons