Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bibliotheek Nederlands Bijbelgenootschap

Abraham en Isaak

Gewijde tafereelen in chromolithographieën naar Gustave Doré (1878): Abraham en Isaak.

Adam en Eva

Crispijn de Passe, Liber Genesis (1612): Adam en Eva.

Adam, Eva, Kaïn en Abel

Crispijn de Passe, Liber Genesis (1612): Adam, Eva, Kaïn en Abel.

Barak

Gerard de Jode, Thesaurus Veteris et Novi Testamenti (1585): Legeraanvoerder Barak.

Bartimeüs

Statenvertaling met aantekeningen van Broedelet (1845): Jezus geneest een blinde.

Daniël wordt uit de leeuwenkuil gehaald

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): Daniël wordt uit de leeuwenkuil gehaald.

David en Jonatan nemen afscheid

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): David en Jonatan nemen afscheid van elkaar.

De herders aanbidden Jezus

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): De herders aanbidden het kind Jezus.

de rijke man en arme Lazarus

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): De rijke man en de arme Lazarus.

De uitstorting van de heilige Geest

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): De heilige Geest wordt uitgestort op het Pinksterfeest.

de vernieting van Sanheribs leger

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): De vernietiging van het Assyrische leger van koning Sanherib.

De verovering van Jericho

Pieter de Hondt, Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament (1728): De verovering van Jericho.

De wijzen aanbidden Jezus

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872): De magiërs uit het Oosten aanbidden het kind Jezus.

de zondvloed

Jan Luiken, Schriftuurlyke Geschiedenissen (1712): De zondvloed.

Debora

Harriet Beecher Stowe, Woman in Sacred History (1874): Debora.

Elia in de hemel opgenomen

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): De profeet Elia wordt in de hemel opgenomen.

Elkana, Hanna en Peninna

Biblia sacra polyglotta (1657): Elkana, Hanna en Peninna in Silo.

Esau en Jakob

Jan Luiken, Schriftuurlyke Geschiedenissen (1712): Esau en Jakob.

Ester

Harriet Beecher Stowe, Woman in Sacred History (1874): Ester.

Ester als koningin gekozen

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): Ester als koningin gekozen.

Ester beschuldigt Haman

Bijbel met platen van Gustave Doré (1870): Ester beschuldigt Haman.

Ezra leest de wet voor

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): De priester Ezra leest aan het volk de wet voor.

Goliat

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): David doodt de reus Goliat.

Habakuk

Leuvense Bijbel (1560): De profeet Habakuk kijkt uit over het water.

Hanna bidt in het heiligdom

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): Hanna bidt in het heiligdom om een kind.

herbouw van Jeruzalem

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): De herbouw van de muren van Jeruzalem onder leiding van Nehemia.

Hosea

Leuvense Bijbel (1560): De profeet Hosea met zijn gezin.

Izebel sterft

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): De eerloze dood van Izebel.

Jaël

Bijbel met platen van Gustave Doré (1870): Jaël laat de dode legeraanvoerder Sisera zien.

Jakobs zegen voor Aser

Gerard de Jode, Thesaurus Veteris et Novi Testamenti (1585): De zegen van Jakob voor Aser.

Jakobs zegen voor Benjamin

Gerard de Jode, Thesaurus Veteris et Novi Testamenti (1585): De zegen van Jakob voor Benjamin.

Jakobs zegen voor Dan

Gerard de Jode, Thesaurus Veteris et Novi Testamenti (1585): De zegen van Jakob voor Dan.

Jakobs zegen voor Gad

Gerard de Jode, Thesaurus Veteris et Novi Testamenti (1585): De zegen van Jakob voor Gad.

Jakobs zegen voor Issachar

Gerard de Jode, Thesaurus Veteris et Novi Testamenti (1585): De zegen van Jakob voor Issachar.

Jakobs zegen voor Jozef

Gerard de Jode, Thesaurus Veteris et Novi Testamenti (1585): De zegen van Jakob voor Jozef.

Jakobs zegen voor Juda

Gerard de Jode, Thesaurus Veteris et Novi Testamenti (1585): De zegen van Jakob voor Juda.

Jakobs zegen voor Levi

Gerard de Jode, Thesaurus Veteris et Novi Testamenti (1585): De zegen van Jakob voor Levi.

Jakobs zegen voor Naftali

Gerard de Jode, Thesaurus Veteris et Novi Testamenti (1585): De zegen van Jakob voor Naftali.

Jakobs zegen voor Ruben

Gerard de Jode, Thesaurus Veteris et Novi Testamenti (1585): De zegen van Jakob voor Ruben.

Jakobs zegen voor Simeon

Gerard de Jode, Thesaurus Veteris et Novi Testamenti (1585): De zegen van Jakob voor Simeon.

Jakobs zegen voor Zebulon

Gerard de Jode, Thesaurus Veteris et Novi Testamenti (1585): De zegen van Jakob voor Zebulon.

Jeremia

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): De profeet Jeremia in de verwoeste stad Jeruzalem.

Jezus geeft uitleg aan zijn leerlingen

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): Jezus geeft uitleg aan zijn leerlingen op een berg.

Jezus sterft aan het kruis

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): Jezus sterft aan het kruis.

Jezus wast de voeten van Petrus

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): Jezus wast de voeten van Petrus.

Jezus wekt de dochter van Jaïrus op

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): Jezus wekt de dochter van Jaïrus op.

Jezus wekt Lazarus op uit de dood

Gerard de Jode, Thesaurus Veteris et Novi Testamenti (1585): Jezus wekt Lazarus op uit de dood.

Jezus’ hemelvaart

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): Jezus gaat naar de hemel.

Jezus’ opstanding

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): Jezus staat op uit het graf.

Job en zijn drie vrienden

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): Job en zijn drie vrienden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons