Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jezus' opstanding

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): Jezus staat op uit het graf.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons