Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De uitstorting van de heilige Geest

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): De heilige Geest wordt uitgestort op het Pinksterfeest.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Handelingen 2.1 - Handelingen 2.13
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons