Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Leesroosters

Een leesrooster dient de opbouw van een geloofsgemeenschap. Het geeft samenhang aan liturgie, kerkmuziek, kinderkerk, diaconaat, leerhuis en kerkblad, en ondersteunt de beleving van het kerkelijk jaar.

Ook het Bijbelleesrooster van het NBG, bedoeld voor de persoonlijke geloofsopbouw, sluit aan bij het Oecumenisch Leesrooster.

Hieronder vind je twee veel gebruikte roosters: het Oecumenisch Leesrooster, aangevuld met programma's van Bijbel Basics, en het eigen jaarprogramma van Bijbel Basics.

Oecumenisch leesrooster

Het Oecumenisch Leesrooster is een driejarig leesrooster dat in verschillende varianten voorkomt in de Rooms-Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk. Hieronder vind je naast de lezingen van het Oecumenisch Leesrooster ook daarbij passende programma’s van Bijbel Basics, de kinderdienstmethode van het NBG.

Leesrooster Bijbel Basics

Bijbel Basics is dé kindernevendienstmethode waarin de Bijbel centraal staat! In deze gratis methode zijn jij en de kinderen gelijkwaardige gesprekspartners en ontdek je samen wat de Bijbel te zeggen heeft.

NBG Bijbelleesrooster

Dit dagelijks leesrooster combineert wereldwijde en eeuwenoude leeswijzen. Wereldwijd lezen protestantse en katholieke kerken elk jaar één evangelie helemaal door

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons