Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bram Oudenampsen

9/10 - Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden

Bijbeltekst(en)

1Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. 2Want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. 3Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 4Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? 5Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

6Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze met hun poten vertrappen, en zich dan omkeren en jullie verscheuren.

7Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 8Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 9Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om brood vraagt, een steen zou geven? 10Of een slang, als het om vis vraagt? 11Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie Hem daarom vragen!

12Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

Matteüs 7:1-12NBV21Open in de Bijbel

Jezus roept op: ‘Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt’ (7:1). Nu is het zo dat we de hele dag door oordelen wat we mooi en lelijk vinden, wat we goed en fout vinden, waar we meer en minder van willen et cetera. Maar het gaat Jezus om een zwaarder soort oordeel: dat een mens op de troon van God gaat zitten en namens Hem rechtspreekt over anderen.

Volgens Jezus wordt de manier waarop jij anderen beoordeelt, uiteindelijk ook op jezelf toegepast. Dan pas je wel op om andere mensen om het minste of geringste af te schrijven.
Het beeld van de balk en de splinter onderstreept nog eens extra dat er bij jezelf ook genoeg op en aan te merken valt, ook al zie je bij anderen misschien makkelijker dingen die verkeerd zijn.

De opdracht die Jezus aan zijn leerlingen meegeeft en de gemeenschap die Hij voor ogen heeft, is uitdagend, net als de opdracht om geen aardse schatten te verzamelen. Daarom geeft Hij zijn leerlingen opnieuw een bemoediging mee (7:7-11). Of je nu een vraag stelt aan God of aan mensen, of je nu God zoekt of andere zaken, of je nu bij God op de deur klopt of bij je buurman: in de meeste gevallen komt er een passende reactie.
Tot slot volgt dan een vers waarin het hart van de Wet en de Profeten staat: ‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. In dit vers laat Jezus de kern zien van waar het in heel zijn onderwijs om gaat.

In de gelijkenis van de balk en de splinter laat Jezus zien dat Hij een gemeenschap voor ogen heeft waarin mensen elkaar niet veroordelen alsof ze op de troon van God zitten. Beeld je eens in hoe dit er in de praktijk uit zou zien in bijvoorbeeld de kerk: wat zou er anders zijn?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons