Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bram Oudenampsen

8/10 - Leven vanuit vertrouwen

Bijbeltekst(en)

25Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Matteüs 6:25-34NBV21Open in de Bijbel

Jezus geeft een uitdagende opdracht mee: zijn leerlingen mogen geen aardse schatten verzamelen. Maar hoe komen ze dan aan eten, drinken en kleren? Hebben ze daar straks wel genoeg van? Er kunnen dus best wat zorgen opkomen bij het uitvoeren van deze opdracht. Vandaar dat Jezus dit aanvult met een bemoediging dat God voor zijn kinderen zorgt.
Jezus begint niet een theologische discussie over hoe en waarom God dit doet. Nee, Hij wijst hen op wat ze voor zich zien – vogels en lelies – en Hij relativeert hun zorgen.
Jezus zegt ook dat zijn leerlingen zich niet moeten afvragen wat ze zullen eten, drinken of hoe ze zich moeten kleden. Maar iedereen heeft toch eten, drinken en kleding nodig? Natuurlijk, maar er is wel een verschil in prioriteit (‘eerst’) en in houding: zoeken en ontvangen tegenover najagen en verkrijgen.

Kortom, als de leerlingen gehoor durven te geven aan de opdracht van Jezus om zich geen zorgen te maken, dan gaan ze anders leven. Ze leven dan van dag tot dag (in het moment). Onrust en zorgen maken plaats voor rust, omdat ze beseffen dat God zelf voor hen zorgt. Jezus bemoedigt zijn leerlingen daar ook mee: ‘Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.’ Maar dat moet niet het vertrekpunt zijn: God en zijn nieuwe wereld zijn het vertrekpunt, God die je vraagt het goede te doen. Als je je richt op deze God, dan leer je leven vanuit het vertrouwen dat God ook wel voor de rest zal zorgen.

‘Maak je geen zorgen’ is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat helpt jou hierbij?

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons