Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bram Oudenampsen

10/10 - Wegen en poorten

Bijbeltekst(en)

13Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. 14Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

Matteüs 7:13-14NBV21Open in de Bijbel

We zijn aangekomen bij het laatste gedeelte van de Bergrede (7:13-23). Jezus geeft in dit gedeelte drie waarschuwingen mee aan zijn leerlingen voor de weg die voor hen ligt.
In dit korte verhaal worden twee bekende beelden uit de oudheid gebruikt: wegen en poorten. De weg is in de oudheid en in de Joodse geschriften uit die tijd een beeld voor het leven dat iemand leidt. De poort markeert de overgang van het leven naar de dood.

Jezus begint met een opdracht: ‘Ga door de nauwe poort naar binnen!’ In de Bergrede wordt het werkwoord ‘binnengaan’ vaak gebruikt als er gesproken wordt over het binnengaan in het ‘koninkrijk van de hemel’ (5:20 en 7:21; zie ook 18:8-9; 19:16-17,23-24 25:46). Het woord ‘leven’ lijkt hier dus te slaan op het ‘koninkrijk van de hemel’: een toekomst waarin het leven ten volle ervaren en geleefd wordt.

Waarom is de poort naar het leven nauw? Omdat het niet de vanzelfsprekende keuze is. De keuze om je op Gods nieuwe wereld te richten is vaak een keuze die tegen de massa in gaat.
En hoe vind je die nauwe poort dan? Hiervoor gebruikt Jezus een ander beeld, namelijk het beeld van de twee wegen: een brede en een smalle weg. ‘Smal’ betekent hier vooral ‘moeilijk’. Het is een weg die niet voor de hand ligt en veel van je kan vragen: het vergeven van je vijanden (5:44) of je geen zorgen maken (6:25) zijn stevige opdrachten. Verrassend genoeg is juist deze moeilijke weg een weg die naar het leven leidt.

Neem deze week eens een moment om terug te blikken op de afgelopen week. Wat is een goed voorbeeld dat je op de smalle weg liep? En wat is een goed voorbeeld dat je op de brede weg liep?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan Verdiep je in de Bergrede. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.

Wil je meer weten over de Bergrede, kijk dan of het Bijbelstudieboekje iets voor je is of luister de podcast over de Bergrede.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons