Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bram Oudenampsen

2/10 - Zout en licht

Bijbeltekst(en)

13Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

14Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Matteüs 5:13-16NBV21Open in de Bijbel

Om zijn leerlingen te herinneren aan wie zij zijn en de taak die ze hebben in de wereld, gebruikt Jezus twee uitspraken. De eerste is: ‘Jullie zijn het zout van de aarde.’
‘Aarde’ staat hier in contrast met de ‘hemel’ van de zaligsprekingen. Jezus volgen betekent niet dat je met je hoofd in de wolken leeft. Het is ook niet een ontsnappingsplan hoe we weg van deze aarde het koninkrijk van de hemel in kunnen komen. Jezus volgen betekent dat je je afstemt op dat koninkrijk en vandaar je weg zoekt in het leven, met alle uitdagingen die dat met zich meebrengt.

Jezus gebruikt ook nog een tweede uitspraak om zijn leerlingen te herinneren aan wie zij zijn en de taak die ze hebben in de wereld: ‘Jullie zijn het licht in de wereld.’ Dat doet denken aan teksten uit het Oude Testament waarin Israël een licht voor de volken wordt genoemd (bijvoorbeeld Jesaja 42:6).
De leerlingen worden door Jezus eraan herinnerd dat een leven met God (die zelf licht is) niet onopgemerkt kan blijven. Het is duidelijk zichtbaar voor de omgeving. Dat is ook het gevolg van een leven met God en werd zichtbaar in Jezus’ eigen leven (4:16). Het doel is niet de daden in zichzelf, maar dat mensen mogen zien hoe het leven met deze God is.

Stel, je zou een concreet voorbeeld moeten noemen van hoe je tegenwoordig zout of licht kunt zijn: wat voor actie, welke persoon, welke daad zou jij dan noemen?
‘There’s a crack in everything, that’s how the light gets in’, zingt Leonard Cohen in ‘Anthem’. Wat heeft die liedregel voor jou met deze Bijbeltekst te maken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons