Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bram Oudenampsen

1/10 – Gods nieuwe wereld

Bijbeltekst(en)

3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

4Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

5Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde bezitten.

6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

7Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

8Gelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.

9Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Matteüs 5:3-12NBV21Open in de Bijbel

Het zijn wellicht de bekendste uitspraken van Jezus uit de Bergrede: de zogeheten ‘zaligsprekingen’. Zaligsprekingen zijn eigenlijk een soort gelukwensen, felicitaties dus. Maar er is iets bijzonders aan de hand: de mensen over wie Jezus het heeft, hebben juist te maken met allerlei moeilijkheden. Toch worden juist zíj door Jezus ‘gelukkig’ genoemd. Jezus zet hier de wereld op z’n kop: het echte geluk is juist voor mensen van wie je het niet verwacht. Bij al deze uitspraken draait het om God en zijn koninkrijk.

Jezus spreekt tegen een groep mensen die heel goed weet dat hun wereld niet is zoals die zou moeten zijn. Al eeuwenlang werd het volk door buitenlandse heersers bedreigd of onderdrukt. Het moment dat Gods koninkrijk zal doorbreken laat al lang op zich wachten. Wanneer gaat God het kwaad stoppen? Wanneer wordt Gods wil op aarde volledig gedaan, zoals in de hemel? De werkelijkheid staat ver af van het ideaal van Gods nieuwe wereld. En de mensen tegen wie Jezus spreekt, staan met lege handen: ze kunnen hier niets aan veranderen.

De eerste zegenspreuk van Jezus gaat precies hierover (5:3). Het gaat hier over de mensen die hun kleinheid tegenover God inzien. Die mensen prijst Jezus gelukkig, ‘want voor hen is het koninkrijk van de hemel’. Dat kan ook haast niet anders. Als God en zijn koninkrijk centraal staan in je leven – als je zo verlangt naar Hem en zijn nieuwe wereld – dan belooft Jezus dat je je straks helemaal thuis zult voelen in die wereld.

Als je God en zijn koninkrijk centraal stelt, verander je vanbinnen en reageer je anders naar buiten toe. Die verandering zal niet bij iedereen in even goede aarde vallen. Het kan zelfs lijden of vervolging veroorzaken. Jezus geeft in deze zegenspreuken echter een ander perspectief aan dit lijden. Hij wijst op een diepere, verborgen werkelijkheid: als straks Gods koninkrijk volledig doorbreekt, zullen de mensen die zich inzetten voor barmhartigheid en vrede, en die met een zuiver hart willen leven, zich daar thuis voelen. Voor hen is Gods nieuwe wereld.

Hoe helpt het perspectief van Gods koninkrijk jou om anders in het leven te staan? Hoe ziet dit er concreet uit in jouw situatie?

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons