Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vierde zondag

Bijbeltekst(en)

9Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

10laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

11Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

12Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

13En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het kwaad.

[Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit,

in eeuwigheid. Amen.]

Matteüs 6:9-13NBV21Open in de Bijbel

Bid het Onzevader vandaag drie keer. Sta de eerste keer bij elke regel stil bij een situatie in je eigen leven. De tweede keer denk je aan mensen of situaties dicht bij je. De derde keer kijk je nog verder, naar ons land of de hele wereld.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons