Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Tweede zondag

Bijbeltekst(en)

3Als jullie mijn bepalingen opvolgen, je aan mijn geboden houden en ze naleven, 4zal Ik jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen. 5Dan zal de dorstijd duren tot de druivenpluk, en de druivenpluk tot de zaaitijd. Je zult volop te eten hebben en onbezorgd in je land kunnen wonen. 6Ik zal het land rust en vrede geven, zodat je kunt slapen zonder te worden opgeschrikt. Ik zal het land vrijmaken van wilde dieren en ervoor zorgen dat het niet geteisterd wordt door oorlogsgeweld. 7Jullie zullen je vijanden op de vlucht jagen en zij zullen door jullie zwaard worden geveld. 8Vijf van jullie zullen volstaan om honderd vijanden te verjagen en met honderd van jullie verjaag je er tienduizend; ze zullen door jullie zwaard worden geveld. 9Ik zal naar jullie omzien en je vruchtbaar en talrijk maken, en mijn verbond met jullie gestand doen. 10Je zult van je oogst kunnen eten tot je de nieuwe oogst binnenhaalt en het restant van de oude oogst kunt wegdoen. 11Mijn woning zal in jullie midden staan en Ik zal nooit een afkeer van jullie krijgen. 12Ik zal in je midden verkeren; Ik zal jullie God zijn en jullie mijn volk. 13Ik ben de HEER, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid om je uit de slavernij te bevrijden. Ik heb het juk gebroken waaronder je gebukt ging, zodat je weer met opgeheven hoofd kunt rondlopen.

Leviticus 26:3-13NBV21Open in de Bijbel

God zegt de Israëlieten toe dat als ze zich aan zijn geboden houden, Hij hen zal zegenen in het land dat Hij hun beloofd heeft.

Zie jij verband tussen het naleven van Gods regels en hoe het er met de natuur en de samenleving aan toegaat?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons