Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Palmpasen

Bijbeltekst(en)

9Juich, vrouwe Sion,

Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!

Je koning is in aantocht,

bekleed met gerechtigheid en zege.

Nederig komt hij aanrijden op een ezel,

op een hengstveulen, het jong van een ezelin.

10Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen

en de paarden uit Jeruzalem;

de oorlogsboog wordt gebroken.

Hij zal vrede stichten tussen de volken.

Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,

van de Rivier tot aan de einden der aarde.

Zacharia 9:9-10NBV21Open in de Bijbel

Vandaag is het Palmpasen. De lijdensweek begint met Jezus’ triomfantelijke intocht in Jeruzalem.

Welke tekst die we de afgelopen weken lazen is je vooral bijgebleven? Hoe kleurt die tekst voor jou deze week, onderweg naar kruisiging en opstanding?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons