Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 33

Bijbeltekst(en)

Luisteren naar zijn stem

1Daarom, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden, 2die trouw is aan wie Hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. 3Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf. 4Elk huis heeft een bouwer, maar God is de bouwer van alles. 5Mozes vervulde trouw zijn taak als dienaar in heel Gods huis, om te getuigen van de woorden die God zou spreken, 6Christus echter is trouw als Zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, als we tenminste trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen.

Hebreeën 3:1-6NBV21Open in de Bijbel

Jezus is de hemelse hogepriester, die verzoening brengt voor onze zonden. Daardoor zijn wij, de ‘broeders en zusters’, nu ‘heilig’. Let op Jezus, zegt de schrijver, want die is trouw aan God. Dat geldt ook voor Mozes, maar Jezus overtreft hem. De schrijver wil door die vergelijking de grootsheid van Jezus naar voren brengen. Mozes ontving eer, maar Jezus nog meer. Net zoals iemand die een huis bouwt meer complimenten krijgt dan het huis.

Hetzelfde geldt, op een grotere schaal, voor God in verhouding tot de schepping. Mozes was Gods dienaar, maar Christus is Gods Zoon. Mozes deed dienst in het huis, de Zoon is aangesteld over het huis. Dat spreekwoordelijke huis wordt gevormd door Gods volk. Jezus is de hemelse hogepriester die is aangesteld over Gods volk. Op Hem moeten we letten, en trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop we hopen.

Als je je aandacht richt op Jezus als de hogepriester van ons geloof, voel je je dan ook trots? Waarom wel of juist niet?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons