Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 32

Bijbeltekst(en)

10De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde en alles wat daarop gedaan is verdwijnt. 11Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, 12u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Omwille van die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg, 13maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

14Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door Hem te worden aangetroffen. 15Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. 16Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onstandvastige mensen steevast wordt verdraaid, tot hun eigen ondergang; dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften.

17Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, 18maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid.

2 Petrus 3:10-18NBV21Open in de Bijbel

God heeft ons grote beloften gedaan: zoals de Israëlieten mochten uitkijken naar het beloofde land, zo mogen wij uitkijken naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Jesaja 65:17; Openbaring 21:1-4). Soms kan het lijken alsof God ons nodeloos lang laat wachten, alsof Hij onze tocht door de woestijn maar blijft uitrekken. Daarbij moeten we één ding echter niet vergeten: God is goed, geduldig en verdraagzaam. Hij is niet traag, Hij geeft ons juist ontelbaar veel mogelijkheden om onze weg te vinden naar Hem (Romeinen 2:4; 2 Petrus 3:9).

Grijp dus je kans, zo spoort Petrus ons vandaag aan. Leid een leven dat past bij die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Leef nu al het leven van een inwoner van Gods koninkrijk. Doe je best om zuiver en smetteloos te zijn, zodat je in vrede met Hem kunt leven en klaar bent voor de dag van de Heer.

Sta jij weleens stil bij de dag van de Heer? Wat roept dat bij je op?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons