Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 31

Bijbeltekst(en)

3Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. 4Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur.

5Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, 6uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, 7uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. 8Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. 9Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. 10Span u daarom des te meer in, broeders en zusters, om uw roeping en uitverkiezing waar te maken. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val 11en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus.

2 Petrus 1:3-11NBV21Open in de Bijbel

Stilstand is achteruitgang, zo zegt men soms. Met het geloof is dat niet anders; regelmatig spoort de Bijbel ons aan om gericht te zijn op groei, op meer kennis en op meer vrucht. In de tekst van vandaag lezen we over een aantal bouwstenen die jouw geloof een stevig fundament kunnen geven en die elk op elkaar voortborduren: deugdzaamheid, kennis, zelfbeheersing, volharding, vroomheid, liefde voor je broeders en zusters, en liefde voor iedereen. Al die dingen horen bij het nieuwe leven van iemand wiens zonden vergeven zijn.

Ben je ooit ‘klaar’? Kun je ooit genoeg van deze bouwstenen op elkaar gestapeld hebben? Nee, er zal altijd ruimte zijn voor groei – en dat is ook precies wat God van ons vraagt. Hij is op zoek naar mensen die zich blijven inspannen en die hun blik omhoog gericht houden. Iedereen die mee wil bouwen aan zijn koninkrijk, steentje voor steentje, wordt met open armen ontvangen.

Welk van de bouwstenen (zie vers 5-7) trekt in het bijzonder jouw aandacht? Waar wil jij in groeien?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons