Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 30

Bijbeltekst(en)

9Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, Hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien 11en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.

12Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

Kolossenzen 1:9-14NBV21Open in de Bijbel

Als je om je heen kijkt, kan de moed je soms zomaar in de schoenen zinken. Er is in de wereld veel verdriet, veel pijn en veel duisternis. Maar hoe overweldigend die dingen ook kunnen zijn, al die duisternis en al dat kwaad hebben geen macht over ons; God tilt ons erbovenuit. Door zijn genade mogen we nu al een nieuw leven leiden, dicht bij Jezus (lees nog eens terug in de tekst van 17 maart, Efeziërs 4:1-10. Die wetenschap geeft kracht om alle moeilijkheden die we nu nog tegenkomen geduldig het hoofd te bieden.

Meer nog, we mogen te midden van dat alles vrucht dragen! De tekst van gisteren somt het zo mooi op: ‘liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 5:22-23). Dat is de blijvende vrucht, de vrucht van Gods koninkrijk.

Hoe ga jij om met moeilijkheden in jouw leven en in de wereld?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons