Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 19

Bijbeltekst(en)

9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. 13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. 17Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

Johannes 15:9-17NBV21Open in de Bijbel

Volgens Johannes viert Jezus niet de eerste avond van het paasfeest met zijn leerlingen, zoals we in de andere evangeliën lezen. Maar ze houden wel een bijzondere maaltijd in de uren voordat Hij verraden en opgepakt wordt. Met daden (denk aan de voetwassing) en woorden drukt Hij hun nog een laatste keer op het hart wat het betekent om Hem te volgen. Uit alles wat Jezus zegt en doet spreekt intimiteit, innige verbondenheid. Allereerst tussen Hem en de Vader, maar ook tussen Hem en de leerlingen, en daardoor dan weer tussen de leerlingen en God. Geen geheimen, geen bevelen die je maar moet opvolgen zonder ze te begrijpen, nee: gehoorzaamheid uit liefde, ook al vraagt die liefde soms grote offers.

Hoe ver zou jij gaan uit liefde voor een ander?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons