Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 20

Bijbeltekst(en)

13Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. 15Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. 16Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’ 17En als u Hem Vader noemt die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor Hem tijdens uw leven als vreemdeling. 18U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. 20Al voor de grondvesting van de wereld is Hij door God uitgekozen, en nu, aan het einde van de tijd, is Hij verschenen omwille van u. 21Door Hem gelooft u in God, die Hem uit de dood heeft opgewekt en Hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.

22Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, 23als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende woord, dat voor altijd standhoudt.

1 Petrus 1:13-23NBV21Open in de Bijbel

‘Voortdurend paraat zijn’, dat lijkt een erg ongezond advies in een tijd waarin stress en zelfs overspannenheid om zich heen grijpen. Maar de waakzaamheid in deze tekst gaat over iets anders: het is een vereiste om steeds het onderscheid te kunnen maken tussen de zaken die de schrijver tegenover elkaar zet: een ‘heilig’ leven versus een leven dat door begeerte wordt beheerst, vergankelijk versus onvergankelijk, dood versus luister…

Het beeld van Christus als lam verwijst hier waarschijnlijk niet in de eerste plaats naar het paaslam, maar naar een offerlam in meer algemene zin. Toch is het een krachtig beeld: een offerdier werd aangeboden om weer toegang te krijgen tot de heiligheid van God. De gelovigen zijn door het offer van Christus vrijgekocht en geheiligd, maar ze leven nog steeds in een wereld waarin keuzes die daarbij passen niet vanzelfsprekend zijn. Daarom moeten ze hun blik én hun hoop naar boven richten, als het kompas dat hun elke dag weer de weg wijst.

Hoe horen ‘heiligheid’ en ‘onvoorwaardelijke liefde’ (vers 22) voor jou bij elkaar?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons