Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 18

Bijbeltekst(en)

6U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat al een beetje desem het hele deeg zuur maakt? 7Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht. 8Laten we daarom het feest niet vieren met de oude desem van kwaad en ontucht, maar met het ongedesemde brood van reinheid en waarheid.

1 Korintiërs 5:6-8NBV21Open in de Bijbel

Dit is de enige tekst in de Bijbel waar Christus ‘pesachlam’ wordt genoemd. Paulus spreekt hier trouwens niet over Jezus’ dood, maar over de reinheid van Jezus’ volgelingen. Paulus wil dat de gemeenschap van gelovigen zuiver blijft. Daarom moet iemand die volhardt in het kwaad uit de gemeenschap verwijderd worden (excommunicatie). Paulus gebruikt hiervoor het beeld van het ongedesemde brood dat de Israëlieten eten in de week van Pesach. Zoals de Israëlieten jaarlijks alle zuurdesem uit hun huizen moeten verwijderen (Exodus 12:15), zo moet de gemeenschap van Christus de ‘zuurdesem’ uit haar eigen midden wegdoen.

Want een klein beetje zuurdesem tast al het deeg aan. Om te onderstrepen dat de gemeenschap van Christus het ‘ongedesemde’, dus zuivere brood is, verbindt Paulus hen met Christus als hun pesachlam. Lam en brood horen bij elkaar in de pesachviering, net zo hoort de gemeenschap onverbrekelijk bij Christus.

Pesach is niet alleen een feest van bevrijding. Met dit feest viert Israël ook zijn bijzondere positie als heilig volk van God. Precies die gedachte past Paulus hier ook toe op de volgelingen van Jezus: zij moeten zuiver zijn, het kwaad mag in hun midden geen voet aan de grond krijgen.

Waarvan wil jij afstand doen onderweg naar Pasen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons