Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 15

Bijbeltekst(en)

13Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar juist in dienst van God, als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. 14De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

15Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. 16Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17U was slaven van de zonde, maar – God zij gedankt! – nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18en bevrijd van de zonde bent u onderworpen aan de gerechtigheid.

Romeinen 6:13-18NBV21Open in de Bijbel

Wie met Christus is gestorven en opgestaan, leeft als een nieuw mens. Je bent dan van de dood naar het leven gegaan. Je dient een nieuwe Heer, zo schrijft Paulus. Zonder die Heer is de zonde heerser over de mens en ben je slaaf van de zonde. En zo’n slavendienst leidt tot de dood. Wie daarvan dankzij Christus is bevrijd, dient God en de gerechtigheid. Niet meer de zonde als heer, maar God als Heer.

Zoals Israël Gods eigendom werd – Hij verwierf zich Israël door het uit de macht van Egypte te bevrijden – zo schrijft Paulus over de christenen als eigendom van God in Jezus Christus. ‘Onderworpen aan de gerechtigheid’ (vers 18) klinkt je misschien zwaar in de oren. Ben je dan opnieuw slaaf geworden? Nee, zo bedoelt Paulus dit niet. Het kan juist ook een geruststelling zijn dat je, volgens de Bijbel, niet ‘van jezelf’ bent.

Wij zijn, schrijft Paulus in een andere brief, van Christus en Christus is van God (1 Korintiërs 3:23). Alleen door ‘mens van God’ te worden vind je je ware bestemming.

Ervaar jij dat ook zo? Wanneer wel en wanneer niet?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons