Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zo veel hield hij van Rachel

Bijbeltekst(en)

16Nu had Laban twee dochters; de oudste heette Lea, de jongste Rachel. 17Lea’s ogen hadden geen glans, maar Rachel was mooi en aantrekkelijk. 18Jakob was verliefd op Rachel, daarom zei hij tegen Laban: ‘Ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter.’ 19Laban antwoordde: ‘Ik kan haar beter aan jou geven dan aan een ander. Je kunt dus blijven.’ 20Zo werkte Jakob zeven jaar om Rachel, maar voor zijn gevoel waren het maar een paar dagen, zoveel hield hij van haar.

Genesis 29:16-20NBV21Open in de Bijbel

Liefde tussen mensen

Liefde is een van de sterkste emoties die mensen kennen. In je eigen leven kun je ervaren dat je een ander nodig hebt, en dat je je heel betrokken voelt bij een ander. Bijvoorbeeld binnen een familie, een vriendschap of een liefdesrelatie. Je kunt soms alles voor de ander overhebben, zoals Jakob voor Rachel.

Ook in de Bijbelse verhalen en boeken krijgen deze emoties een plaats. In veel teksten roept God mensen op om met elkaar in liefde te leven, of wordt de liefde tussen mensen beschreven.

Er staan weinig wetten over het huwelijk beschreven in de Bijbel. Maar het huwelijk speelt wel een grote rol in verhalen in het Oude Testament en in verhalen in het Nieuwe Testament.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons