Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Heer, laat ons uw liefde zien!

Bijbeltekst(en)

20Wij wachten vol verlangen op de HEER,

Hij is onze hulp en ons schild.

21Ja, om Hem is ons hart verblijd,

op zijn heilige naam vertrouwen wij.

22Schenk ons uw trouw, HEER,

op U is al onze hoop gevestigd.

Psalmen 33:20-22NBV21Open in de Bijbel

Hoop

Het woord ‘hopen’ betekent in het Nederlands: wensen dat iets zal gebeuren. In de Bijbel heeft hoop meestal met God te maken. Mensen hopen op God en God biedt hoop aan mensen. De betekenis van ‘hopen’ in de Bijbel is: alles van God en zijn liefde verwachten.

Lees verder

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons